Parkent uchun soatlik ob-havo

Oldingi kun
Ertangi kun

Boshqa kunni tanlash

Batafsil ma’lumotlar uchun sana ustiga bosing
Ertalab
Tush
Kechqurun
Tun

Quyosh chiqish va quyosh botish vaqti - Parkent

Parkentda qachon quyosh chiqadi va quyosh botadi? Quyosh soat da chiqadi va soat da botadi. Bu Parkentda yorug’lik soati bo’lishini anglatadi.

Quyosh chiqishi
Quyosh chiqishi
Quyosh botishi
Quyosh botishi
Boshqa sahifalar